Ga naar de inhoud

Hand-outs

Al het materiaal behorende bij het boek Time to act kun je vinden op timetoact.nl
Kijk voor onze opleidingen, onze app en nog véél meer gratis materiaal op act-guide.com.